Grote subsidie voor Islamic Studies in UK

In de UK is een aantal jaar geleden " Islamic Studies" door de overheid als " strategic subject" bestempeld. Naar aanleiding daarvan is een grootschalig onderzoek uitgevoerd door JISC (het Britse " SURF" ) naar digitale bronnen die van belang zijn voor Islamic Studies. Als opvolging van dit project is nu een grote subsidie beschikbaar gekomen voor het digitaliseren van allerlei materialen op het gebied van Islamic Studies. Vooral proefschriften en manuscripten zullen digitaal beschikbaar worden gemaakt. Omdat het grotendeels om Open Acces publicaties zal gaan is het ook voor ons een zeer gunstige ontwikkeling. Voor meer informatie kun je kijken op de website van HEFCE. Overigens maakt dit digitaliseringsproject onderdeel uit van een groter project waarbij geprobeerd wordt een Islamic Studies netwerk op te zetten.(zie hier voor meer informatie)

This entry was posted in bibliotheeknieuws, internetbronnen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply