Wiki’s

Bij de University of Michigan wordt een interessant nieuw project opgestart. De Islamitische manuscriptcollectie wordt online gezet maar de collectie wordt niet per stuk zorgvuldig beschreven in plaats daarvan wordt een brede oproep gedaan om in de vorm van een wiki informatie over een bepaald manuscript toe te voegen(denk aan wikipedia waar ook iedereen informatie toe kan voegen).

http://www.annarbor.com/news/u-ms-islamic-manuscripts-collection-going-online/

¬†Juist omdat al eerder gebleken is dat de hoeveelheid onzin die aan wiki’s wordt toegevoegd vaak reuze meevalt (zeker waar het vrij specialistische of obscure onderwerpen betreft voelen meestal alleen echte experts zich geroepen om commentaar te leveren) worden wiki’s steeds vaker toegepast voor dit soort doeleinden. Zo heb ik ook al eerder gehoord dat bibliotheken foto’s of andere bijzondere collectiestukken waarvan onduidelijkheid was met betrekking tot de herkomst in een wiki hebben gezet en dat op die manier in de loop der tijd allerlei ontbrekende informatie is aangevuld. Omgekeerd bieden dit soort onduidelijke collecties voor studenten en onderzoekers weer een zee aan mogelijkheden om op zoek te gaan naar de ontbrekende puzzelstukken.

De Oosterse manuscript collecties van de UB Leiden hebben vooralsnog geen eigen wiki, maar voor degenen die geinteresseerd zijn in allerlei weetjes over de UB: Er is wel een UB Leiden wiki in Wikipedia zie hier

…en het leukste stukje in die wiki vind ik natuurlijk het volgende

According to Nicholas A. Basbanes, Leiden University Library represents "an essential benchmark […] not only for the teeming collection of extraordinary materials it has scrupulously gathered and maintained over a sustained period of time, but most of all for being the world’s first scholarly library in a truly modern sense. The litany of ‘firsts’ recorded at Leiden is dazzling – the first printed catalogue to be prepared by an institution of its holdings, the first attempt to identify and maintain what today are known as ‘special collections,’ the first systematic attempt to develop a corps of influential friends, patrons, and benefactors throughout the world, the first ‘universal’ library, the list goes on and on – and underpinning it all is a humanistic approach to education and discovery that has figured prominently throughout its history, along with an unbending belief in the limitless potential of human inquiry."

…en nee, dat heb ik er niet zelf opgezet

Be Sociable, Share!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply