The New Cambridge History of Islam en andere e-books

Sinds enkele weken kunnen docenten en studenten van de UL " The New Cambridge History of Islam" online raadplegen via het pakket "Cambridge Histories". De makelijkste manier van zoeken is wellicht om het gewenste volume op te zoeken in de Catalogus en vandaar door te klikken naar de online versie. Ook van onder andere Brill en Oxford hebben we nu al een flink ‘digitaal stapeltje’ boeken. Je kunt de titels gewoon vinden in de Catalogus. Mocht je alleen e-boeken over een bepaald onderwerp willen zoeken dan kan dit door bij ‘ deelcatalogus’ te kiezen voor "elektronische bronnen".

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply